Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Οι Ελλήνες της Κάτω ΙΤΑΛΙΑΣ

προβάλλεται η απαρχή της εγκατάστασης των Ελλήνων στην Κάτω ΙΤΑΛΙΑ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έλευση των αποίκων που πραγματοποιήθηκε από τον 8ο έως τον 3ο π. Χ. αιώνα και στη μεγάλη τους ακμή κατά τον 5ο π. Χ. αιώνα, οπότε και η περιοχή της Κάτω ΙΤΑΛΙΑΣ ονομάστηκε ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ. Παράλληλα εξετάζονται οι σχέσεις των αυτοχθόνων με τους επήλυδες, οι οποίοι μετέφεραν στην περιοχή την προηγμένη τους πολιτιστική και τεχνολογική γνώση, γονιμοποιώντας τον απαρχαιωμένο πολιτισμό της νέας τους εγκατάστασης. Ακολουθεί ανάλυση των περιοχών όπου εγκαταστάθηκαν οι νέοι κάτοικοι και του τρόπου με τον οποίο κατέφταναν στη νέα τους πατρίδα. Από τις πόλεις που δημιουργήθηκαν άλλες απετέλεσαν κέντρα πολιτισμού και φιλοσοφίας, δημιουργώντας έτσι τη βάση για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού πνεύματος, ενώ άλλες σπουδαία εμπορικά κέντρα. Η λαμπρή αυτή περίοδος σταματά με την υποταγή των αποικιών στους Ρωμαίους. Παρ' όλα αυτά, η ζωή των ελληνικών πόλεων συνεχίστηκε και στην περίοδο της Ρωμαιοκρατίας, ενώ ο πολιτισμός τους «κατέκτησε» τους νικητές και οδήγησε στην δημιουργία του λεγόμενου ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Πολλοί, όμως, κάτοικοι των ελληνόφωνων πόλεων, για να μην υποκύψουν στην λατινική καταιγίδα, εγκαταστάθηκαν στα ορεινά της ενδοχώρας ζώντας μια ζωή ημιαυτόνομη και μακριά από το επίκεντρο της λατινοκρατίας, διατηρώντας κατ' αυτόν τον τρόπο το δικό τους πολιτισμό. Ακολουθεί ενδελεχής ανάλυση, από την αρχαιότητα μέχρι τους νεότερους χρόνους, των μεγαλύτερων και σημαντικότερων ελληνικών αποικιών στην ΙΤΑΛΙΑ, οι οποίες σημάδεψαν τις εξελίξεις στην Ιταλική Χερσόνησο. Η εκπομπή περνά στην περίοδο του εκχριστιανισμού της ΙΤΑΛΙΑΣ και στο νέο κύμα αποικισμού προς τη χώρα, όταν από τον 5ο έως τον 11ο αιώνα προσαρτήθηκε διοικητικά στο Βυζάντιο και εκκλησιαστικά στο Πατριαρχείο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. Κατά την περίοδο, μάλιστα, της εικονομαχίας οι καταδιωκόμενοι εικονόφιλοι βρήκαν καταφύγιο στην ΙΤΑΛΙΑ και έτσι μετέδωσαν γι' ακόμη μια φορά τον ελληνικό πολιτισμό, στη νέα του βυζαντινή εκδοχή, στην περιοχή. Στρεφόμενη στη νεότερη εποχή εξετάζονται τα ελληνόφωνα χωριά που βρίσκονται ακόμη σε ορεινές τοποθεσίες της Ιταλικής ενδοχώρας. Ιδιαίτερη ιστορική αναδρομή γίνεται στα ΓΚΑΛΛΙΤΣΑΝΟ, ΡΟΚΑΦΟΡΤΕ ΝΤΕΛ ΓΚΡΕΚΟ, ΡΟΧΟΥΔΙ, ΑΜΕΝΤΟΛΕΑ, ΜΠΟΒΑ και ΜΠΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ. Το συγκεκριμένο επεισόδιο τελειώνει με την παρουσίαση της επονομαζόμενης ΕΛΛΑΔΟΣ του ΣΑΛΕΝΤΟ ή του ΟΤΡΑΝΤΟ η οποία σήμερα αποτελείται από εννέα δήμους. Ενδελεχείς πληροφορίες δίνονται για τα χωριά ΜΑΡΤΑΝΟ, ΚΑΣΤΡΙΝΙΑΝΟ ΝΤΕΪ ΓΚΡΕΤΣΙ, ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟ, ΜΕΛΠΙΝΙΑΝΟ, ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ, ΚΟΡΙΛΙΑΝΟ ΝΤ' ΟΤΡΑΝΤΟ, ΣΟΛΕΤΟ, ΤΖΟΛΙΝΟ και ΚΑΛΗΜΕΡΑ.προβάλλεται ο πολιτισμός αυτών των περιοχών. Αρχικά γίνεται αναφορά, μέσω της διήγησης του SALVATORE SICURO, στο πότε οι επιστήμονες ανακάλυψαν τα ελληνικά χωριά της ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ και της ΑΠΟΥΛΙΑΣ και ξεκίνησαν να ερευνούν το γλωσσικό ιδίωμα και την καταγωγή τους. Ακολουθούν πλάνα από τον CESARE CAMPANILLE να μαθαίνει, μπροστά στην κάμερα της εκπομπής, σε δύο νέα παιδιά τις ονομασίες των φρούτων στην τοπική διάλεκτο, ενώ μεσήλικες κάτοικοι των ελληνικών αυτών χωριών συζητούν για το πώς διασώθηκε η ντοπιολαλιά και για την υποχρέωση διάδοσής της στη νέα γενιά. Εν συνεχεία στο επίκεντρο του αφιερώματος τοποθετούνται οι κάθε είδους προσπάθεια που γίνεται για τη μόρφωση των νέων, την ανάπτυξη και τη διάδοση του ιδιαίτερου αυτού πολιτισμού, καθώς και το αν υπάρχει η απαιτούμενη κρατική υποστήριξη για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Παρ' όλα αυτά, μολονότι οι μειονότητες αυτές προστατεύονται νομικά από το Ιταλικό κράτος, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οδήγησαν πολλούς να μεταναστεύσουν στο Βορρά με αποτέλεσμα ο ιδιαίτερος αυτός πολιτισμός αλλά και η τοπική διάλεκτος να μένουν χωρίς προστασία. Όσον αφορά στο θρήσκευμα οι κάτοικοι των ελληνόφωνων χωριών της ΙΤΑΛΙΑΣ από το 16ο αιώνα και επέκεινα προσχώρησαν στο καθολικό δόγμα. Από τότε ανεστάλη και η λειτουργία των Βασιλειανών ορθόδοξων μοναστηριών, αν και μερικά σπίτια εξακολουθούν να θυμίζουν, λόγω της τεχνοτροπίες τους, παλιές βασιλικές. Αυτή η λατινική κυριαρχία και στον δογματικό τομέα οδήγησε τους κατοίκους της περιοχής να συσφίξουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τους. Ακολούθως ο Ζωγράφος ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ ΖΑ αναλύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ζωγραφικής της επονομαζόμενης ΕΛΛΑΔΟΣ του ΣΑΛΕΝΤΟ. Η εκπομπή τελειώνει με τον ΡΟΚΟ ΑΠΡΙΛΕ ν' αναφέρει τα συμπεράσματα των ερευνών του πάνω στην κουλτούρα και το γλωσσικό ιδίωμα των Γκρίκο, δηλαδή των ελληνόφωνων κατοίκων της ΙΤΑΛΙΑΣπροβάλλεται η κοινωνική ζωή των εξεταζόμενων περιοχών. Αρχικά, κάτοικοι του ΡΟΧΟΥΔΙΟΥ αναφέρουν τους λόγους που ευθύνονται για την πληθυσμιακή παρακμή του χωριού, ενώ, παράλληλα, δίνουν πληροφορίες για τις εργασίες που ασκούν οι εναπομείναντες κάτοικοι. Αυτές οι εργασίες είναι καθαρά αγροτικές κάτι που οδηγεί τους νέους μακριά από το χωριό, όταν αποφασίσουν να σπουδάσουν, καθώς εκεί δεν υπάρχει καμία υποδομή και καμία ευκαιρία γι' αυτούς. Επιπλέον, οι φυσικές καταστροφές, όπως οι κατολισθήσεις, έχουν ανασχέσει την πολιτιστική συνέχεια στα ελληνόφωνα χωριά, καθώς οι κάτοικοι αναγκάζονται, έστω και για λίγο, να φύγουν από την πατρογονική γη. Αυτή η μετεγκατάσταση τους σε άλλες καθαρά ιταλικές πόλεις έχει ως αποτέλεσμα την παύση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη διακοπή του ιδιαίτερου γλωσσικού τους ιδιώματος, αφού παραμένουν αποκομμένοι από την γλωσσική τους κοιτίδα. Ο Δήμαρχος της ΜΠΟΒΑ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΩΤΗΣ, μιλά για την έλευση όλο και περισσότερων επιστημόνων στα ελληνόφωνα αυτά χωριά, με σκοπό να εξετάσουν τη γλώσσα τους, ενώ σημειώνει ότι η σωτηρία του ελληνισμού εκεί μπορεί να προέλθει μόνο με τη θέληση των κατοίκων να διατηρήσουν την πολιτισμική τους κληρονομιά σε όλους τους τομείς της ζωής. Ωστόσο, επισημαίνονται και τα πολλά προβλήματα που πρέπει ν' αντιμετωπισθούν, για να επιτευχθεί ο στόχος της διάδοσης της ιδιαίτερης αυτής κουλτούρας, που θα επέλθει με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, αλλά και τη δραστηριοποίηση σημαντικών τοπικών οργανώσεων, όπως το Υπερκοινοτικό Κέντρο Ελλήνων της ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ και το Ινστιτούτο για την Υπεράσπιση, Προστασία και Αξιοποίηση της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στόχος επίσης των κατοίκων είναι να προβούν στις προβλεπόμενες διοικητικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να επιτραπεί η διδασκαλία της Γκρεκάνικης γλώσσας, ως υποχρεωτική, στα σχολεία. Ακολούθως, ο Δήμαρχος της ΜΠΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ, PASQUINO CRUPI, μιλά για τα ήθη, τα έθιμα, αλλά ακόμη και για τις δοξασίες της ελληνικής θρησκείας που έχουν περάσει στην κοινωνία της περιοχής, ενώ ο Δήμαρχος της ΚΑΛΗΜΕΡΑΣ, ENZO FAZZI, σημειώνει τη γλωσσική αιμορραγία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις ελληνόφωνες περιοχές της ΙΤΑΛΙΑΣ. Για την διάδοση, μάλιστα, αυτών των εθίμων αλλά και του πολιτισμού διοργανώνονται στα χωριά διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις με παραδοσιακή μουσική και χορούς. Ιδιαίτερη επίσης μνεία γίνεται στις επιστημονικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πάνω σ' αυτήν την ιδιαίτερη ελληνική διάλεκτο, αλλά και στα πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογίας. Η εκπομπή τελειώνει με τις ελπίδες που στηρίζουν οι ελληνόφωνοι κάτοικοι της ΙΤΑΛΙΑΣ στη βοήθεια της ελληνικής Κυβέρνησης, ώστε να διασωθεί η ιδιαιτερότητα της κοινωνίας και της κουλτούρας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η μάχη της ΕΡΤ: Ζωντανή αναμετάδοση του σήματος για όλο τον κόσμοΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ : Και Το Ονομά ΑΥΤΟΥ.. David Mayer de Rothschild ...ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;

Watch live streaming video from megasfilippos at livestream.com

Αρνούμαι να παραλάβω την "Κάρτα του Πολίτη

Αρνούμαι να παραλάβω την "Κάρτα του Πολίτη
Πρωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΡΑ

4'ΝΕW ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (7' ΩΡΕΣ) 'ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΛΘΕΝ;;; ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...

ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
«Η μη καταβολή διοδίων δεν στοιχειοθετεί αδίκημα»

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ-ΑΡΧΕΙΟ WORD ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ-ΑΡΧΕΙΟ WORD ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
έγγραφη δήλωση της άρνησης με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του πολίτη από αρμόδια αρχή ότι ΔΕΝ θα ληφθούν τα όργανα σε περίπτωση θανάτου του προσώπου

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΑ ΕΥΠΡΕΠΗ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΕΤΕ "ΚΛΙΚ" ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

Πειραϊκή Εκκλησία ΖΩΝΤΑΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία

Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός 4Ε

NOIAZOMAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ

NOIAZOMAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ

η φασιστική ηλεκτρονική κάρτα πολίτη

Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΛΟΓΑ

Εκτυπώσιμη μορφή για αποστολή έγγραφης άρνησης της Κάρτας Πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ mp3 ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ομολογία πίστεως κατά του Οικουμενισμού

Ομολογία πίστεως κατά του Οικουμενισμού
«Συμφωνώ με την Ομολογία Πίστεως κατά τού Οικουμενισμού καί προσυπογράφω» ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ

ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Oρθόδοξος Tύπος

Υπογραφές εναντίον της "Κάρτας του Πολίτη"

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ-ΑΙΡΕΣΗ

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΓΙΟΙ - ΓΕΡΟΝΤΕΣ- ΟΜΙΛΙΕΣ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ

Gadget

Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι ακόμα διαθέσιμο μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Gadget

Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι ακόμα διαθέσιμο μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων.

Η λίστα ιστολογίων μου